BaiGiaiDenRoi.com của ThS. Nguyễn Dương Hùng Tiến, Chuyên Luyện  Thi Tiếng Anh Chuyển Cấp 9 Lên 10, và Đại Học THPT  Quốc Gia môn Tiếng Anh, với hàng trăm bài giảng ngữ pháp và hàng nghìn Video bổ trợ theo Lộ Trình Chuẩn Hóa.

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh: Tất Tần Tật Lý Thuyết & 300+ Câu Bài Tập Áp Dụng

Bài Học Ngữ Pháp: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh & 300+ Bài Tập này, là một phần của Khóa Học Lớn: 100 NGÀY HỌC SẠCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRUNG HỌC, trong Kho Ngữ Pháp Chấp tất Cả Kì Thi Tiếng Anh Trung Học của BaiGiaiDenRoi.Com. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn là một điểm ngữ pháp vô cùng căn bản không thể không biết với bất kì người học Tiếng Anh nào.

Định Nghĩa Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page3-cach-dung-cua-thi-hien-tai-tiep-dien

Công Thức Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page5-cac-trang-tu-di-voi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page6-cau-truc-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page7-cong-thuc-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page8-cau-truc-cua-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page9-cach-su-dung-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page11-cach-them-ing-trong-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page12-cau-hoi-cua-thi-hien-tai-tiep-dien

Cách Dùng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page14-chia-dong-tu-o-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page15-phan-biet-thi-hien-tai-tiep-dien-va-be-going-to
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page16-thi-hien-tai-tiep-dien-voi-y-nghia-tuong-lai
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page17-cach-nhan-biet-thi-hien-tai-tiep-dien

Các Trạng Từ Đi Với Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page19-thi-hien-tai-tiep-dien-lop-6

Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page21-thi-hien-tai-tiep-dien-lop-7

Cách Thêm Đuôi -ING Trong Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page23-cau-bi-dong-voi-thi-hien-tai-tiep-dien

Phân Biệt Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Và Hiện Tại Đơn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page25-dat-cau-voi-thi-hien-tai-tiep-dien

Phân Biệt Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Và Be Going To

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page27-cach-chia-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page28-vi-du-ve-thi-hien-tai-tiep-dien

[MỞ RỘNG] – 20 Ví Dụ Về Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page30-dinh-nghia-thi-hien-tai-tiep-dien

[NÂNG CAO] Cách Thêm Đuôi -ING Trong Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page32-thi-hien-tai-tiep-dien-la-gi

[NÂNG CAO] Cách Sử Dụng Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page34-cach-su-dung-cua-thi-hien-tai-tiep-dien

[NÂNG CAO] Các Động Từ Không Chia Ở Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page36-cach-nhan-biet-cua-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page37-dau-hieu-nhan-biet-cua-thi-hien-tai-tiep-dien

[NÂNG CAO] – Cấu Trúc Câu Bị Động Với Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page39-phan-biet-thi-hien-tai-tiep-dien-va-hien-tai-don

[NÂNG CAO] – Sử dụng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong bài thi IELTS

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page41-vi-du-ve-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page42-cac-dong-tu-khong-dung-o-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page43-cac-dong-tu-khong-chia-o-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page44-cau-truc-cau-bi-dong-voi-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page45-cac-tu-nhan-biet-thi-hien-tai-tiep-dien

[NÂNG CAO] – Sử dụng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong bài thi TOEIC

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page47-cach-dung-thi-hien-tai-tiep-dien
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page48-dau-hieu-cua-thi-hien-tai-tiep-dien

*** HỎI HẾT – ĐÁP SẠCH ***

[BÀI TẬP] – Chia Động Từ Ở Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

≧◔◡◔≦ Bạn muốn TEST Năng lực Tiếng Anh chuẩn bị kì thi 9 Lên 10, hay Đại Học? Truy cập: fb.com/baigiaidenroichamcom; gõ TEST NANG LUC trong khung chat. Bị lỗi, liên hệ thầy Tiến ngay: 032.881.7533 [ZALO] - fb.com/nguyenduonghungtien . Thầy ngay khi rảnh, sẽ fix trong 1 nốt nhạc! ^◡^
25 Tháng Tư, 2020

0 responses on "Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh: Tất Tần Tật Lý Thuyết & 300+ Câu Bài Tập Áp Dụng"

Leave a Message

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *