BaiGiaiDenRoi.com của ThS. Nguyễn Dương Hùng Tiến, Chuyên Luyện  Thi Tiếng Anh Chuyển Cấp 9 Lên 10, và Đại Học THPT  Quốc Gia môn Tiếng Anh, với hàng trăm bài giảng ngữ pháp và hàng nghìn Video bổ trợ theo Lộ Trình Chuẩn Hóa.

Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh: Tất Tần Tật Lý Thuyết & 300+ Câu Bài Tập Áp Dụng

Bài học ngữ pháp: Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh & 300+ Bài Tập này, là một phần của Khóa Học Lớn: 100 NGÀY HỌC SẠCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRUNG HỌC, trong Kho Ngữ Pháp Chấp tất Cả Kì Thi Tiếng Anh Trung Học của BaiGiaiDenRoi.Com. Thì Hiện Tại Đơn là một điểm ngữ pháp vô cùng căn bản không thể không biết với bất kì người học Tiếng Anh nào.

Cách Dùng Của Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page3-thi-hien-tai-don-voi-tobe
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page4-vi-du-ve-thi-hien-tai-don

Công Thức Của Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Với TO BE

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page10-khi-nao-them-s-es
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page11-cach-them-es-trong-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page12-trang-tu-chi-tan-suat-trong-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page13-thi-hien-tai-don-trong-tieng-anh

Cấu Trúc Với Động Từ Thường

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page15-cach-chia-dong-tu-o-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page16-chia-dong-tu-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page17-thi-hien-tai-don-voi-dong-tu-thuong
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page18-ly-thuyet-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page19-cau-truc-ngu-phap-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page20-cach-dung-cua-thi-hien-tai-don

Cách thêm ‘S’ hoặc ‘ES’ trong thì hiện tại đơn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page22-cach-dung-cua-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page23-cau-truc-cach-dung-thi-hien-tai-don

Cách Phát Âm Đuôi ‘S’ Và ‘ES’

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page25-cau-truc-va-cach-dung-thi-hien-tai-don

Các Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Đơn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page27-cach-dung-thi-hien-tai-don-trong-tieng-anh

Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page6-cac-vi-du-ve-thi-hien-tai-don

[MỞ RỘNG] – 84 Câu Ví Dụ Về Thì Hiện Tại Đơn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page29-dau-hieu-nhan-biet-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page30-cach-nhan-biet-thi-hien-tai-don

[NÂNG CAO] – Một Số Cách Dùng Đặc Biệt

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page6-cac-vi-du-ve-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page7-cach-them-s-hoac-es-trong-thi-hien-tai-don

[NÂNG CAO] – Bị Động Của Thì Hiện Tại Đơn

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page32-cach-them-s-hoac-es-trong-thi-hien-tai-don-hien-tai-don-trong-tieng-anh

[NÂNG CAO] – Áp Dụng Thì Hiện Tại Đơn Trong Bài Thi IELTS

bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page34-hien-tai-don-cach-dung-thi-hien-tai-don-trong-tieng-anh
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page35-khi-nao-them-s-es-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page36-hien-tai-don-dau-hieu-nhan-biet-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page37-hien-tai-don-cau-truc-va-cach-dung-thi-hien-tai-don
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page38-hien-tai-don-thi-hien-tai-don-voi-dong-tu-thuong
bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien-_Page39-thi-hien-tai-don-voi-tobe-hien-tai-don

*** HỎI HẾT – ĐÁP SẠCH ***

[BÀI TẬP] – Về Chia Thì Hiện Tại Đơn Cơ Bản Lớp 6 + 7 [Có Đáp Án]

[BÀI TẬP] – Về Thì Hiện Tại Đơn Và Quá Khứ Đơn [Có Đáp Án]

[BÀI TẬP] – Trắc Nghiệm Kết Hợp Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Có Đáp Án [Có Đáp Án]

[BÀI TẬP] – Về Passive Voice Câu Bị Động Thì Hiện Tại Đơn [Có Đáp Án]

[BÀI TẬP] – Thì Hiện Tại Đơn Nâng Cao [Có Đáp Án]

[ĐỀ KIỂM TRA] – Ôn Tập Thì Hiện Tại Đơn [Có Đáp Án]

≧◔◡◔≦ Bạn muốn TEST Năng lực Tiếng Anh chuẩn bị kì thi 9 Lên 10, hay Đại Học? Truy cập: fb.com/baigiaidenroichamcom; gõ TEST NANG LUC trong khung chat. Bị lỗi, liên hệ thầy Tiến ngay: 032.881.7533 [ZALO] - fb.com/nguyenduonghungtien . Thầy ngay khi rảnh, sẽ fix trong 1 nốt nhạc! ^◡^
25 Tháng Tư, 2020

0 responses on "Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh: Tất Tần Tật Lý Thuyết & 300+ Câu Bài Tập Áp Dụng"

Leave a Message

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *