BaiGiaiDenRoi.com của ThS. Nguyễn Dương Hùng Tiến, Chuyên Luyện  Thi Tiếng Anh Chuyển Cấp 9 Lên 10, và Đại Học THPT  Quốc Gia môn Tiếng Anh, với hàng trăm bài giảng ngữ pháp và hàng nghìn Video bổ trợ theo Lộ Trình Chuẩn Hóa.

Hiện Tại Hoàn Thành

Phân Biệt Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài học ngữ pháp : Phân Biệt Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn này, …

Read More

Vị trí của never trong thì hiện tại hoàn thành

Bài học ngữ pháp : Vị Trí Của Never Trong Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của …

Read More

Thì hiện tại hoàn thành với EVER

Bài học ngữ pháp : Thì Hiện Tại Hoàn Thành Với Ever này, là 1 phần của các Chuyên Đề …

Read More

Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành

Bài học ngữ pháp : Cách Sử Dụng Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của các …

Read More

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

Bài học ngữ pháp : Viết Lại Câu Với Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của các …

Read More