BaiGiaiDenRoi.com của ThS. Nguyễn Dương Hùng Tiến, Chuyên Luyện  Thi Tiếng Anh Chuyển Cấp 9 Lên 10, và Đại Học THPT  Quốc Gia môn Tiếng Anh, với hàng trăm bài giảng ngữ pháp và hàng nghìn Video bổ trợ theo Lộ Trình Chuẩn Hóa.

Hiện Tại Đơn

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên …

Read More

Cách Phát Âm -S/ -ES của Động Từ Trong Tiếng Anh

Bài học ngữ pháp : Cách Phát Âm -S/-ES Của Động Từ Trong Tiếng Anh này, là 1 phần của …

Read More

Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài học ngữ pháp : Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần …

Read More

Bị động của thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Bị Động Của Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên Đề …

Read More

Ví dụ về thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Ví Dụ Về Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên Đề …

Read More

Cách thêm ‘s’ hoặc ‘es’ trong thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Cách Thêm ‘ S ‘ Hoặc ‘ ES ‘ Trong Thì Hiện Tại Đơn này, …

Read More