BaiGiaiDenRoi.com của ThS. Nguyễn Dương Hùng Tiến, Chuyên Luyện  Thi Tiếng Anh Chuyển Cấp 9 Lên 10, và Đại Học THPT  Quốc Gia môn Tiếng Anh, với hàng trăm bài giảng ngữ pháp và hàng nghìn Video bổ trợ theo Lộ Trình Chuẩn Hóa.

Bạn Hỏi – Thầy Tiến Đáp Sạch Ngữ Pháp Tiếng Anh Trung Học Cấp 2 & 3

BẤM VÀO TIÊU ĐỀ BÀI HỌC ĐỂ HỌC NHA!

2020
27/04/2020

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

dau-hieu-nhan-biet-cua-thi-hien-tai-don-bai-giai-den-roi-cham-com-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên …..Read more

26/04/2020

Phân Biệt Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

phan-biet-thi-hien-tai-hoan-thanh-va-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien

Bài học ngữ pháp : Phân Biệt Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn này, …..Read more

25/04/2020

Vị trí của never trong thì hiện tại hoàn thành

vi-tri-cua-never-trong-thi-hien-tai-hoan-thanh-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Vị Trí Của Never Trong Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của …..Read more

25/04/2020

Thì hiện tại hoàn thành với EVER

thi-hien-tai-hoan-thanh-voi-ever-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Thì Hiện Tại Hoàn Thành Với Ever này, là 1 phần của các Chuyên Đề …..Read more

25/04/2020

Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành

bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien-cach-su-dung-thi-hien-tai-hoan-thanh

Bài học ngữ pháp : Cách Sử Dụng Của Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của các …..Read more

25/04/2020

Các động từ không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn

cac-dong-tu-khong-dung-o-thi-hien-tai-tiep-dien-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Cách Động Từ Không Dùng Ở Thì Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần …..Read more

25/04/2020

Cách thêm đuôi -ING trong thì hiện tại tiếp diễn

cach-them-duoi-ing-trong-thi-hien-tai-tiep-dien-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Cách Thêm Đuôi -ING Trong Thì Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần của …..Read more

25/04/2020

Cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn

cach-dung-cua-thi-hien-tai-tiep-dien-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Cách Dùng Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần của các Chuyên …..Read more

25/04/2020

Cách nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

cach-nhan-biet-thi-hien-tai-tiep-dien-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Cách Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần của các …..Read more

25/04/2020

Cách Phát Âm -S/ -ES của Động Từ Trong Tiếng Anh

Cach-Phat-Am-S-ES-cua-Dong-Tu-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Cách Phát Âm -S/-ES Của Động Từ Trong Tiếng Anh này, là 1 phần của …..Read more

25/04/2020

Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài học ngữ pháp : Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần …..Read more

25/04/2020

Bị động của thì hiện tại đơn

Bi-dong-cua-thi-hien-tai-don-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Bị Động Của Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên Đề …..Read more

25/04/2020

Ví dụ về thì hiện tại đơn

vi-du-ve-thi-hien-tai-don-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Ví Dụ Về Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên Đề …..Read more

16/04/2020

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

chuyen-thi-hien-tai-hoan-thanh-sang-qua-khu-don-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Viết Lại Câu Với Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của các …..Read more

15/04/2020

Cách thêm ‘s’ hoặc ‘es’ trong thì hiện tại đơn

cach-them-s-hoac-es-trong-thi-hien-tai-don-bai-giai-den-roi-nguyen-duong-hung-tien

Bài học ngữ pháp : Cách Thêm ‘ S ‘ Hoặc ‘ ES ‘ Trong Thì Hiện Tại Đơn này, …..Read more

HẾT RỒI! BẠN XEM SERIES VIDEO:

‘TRÍCH DẪN: GIẢI CHI TIẾT 100+ ĐỀ THI CHUYỂN CẤP 9 LÊN 10 CHƯA ?