BaiGiaiDenRoi.com của ThS. Nguyễn Dương Hùng Tiến, Chuyên Luyện  Thi Tiếng Anh Chuyển Cấp 9 Lên 10, và Đại Học THPT  Quốc Gia môn Tiếng Anh, với hàng trăm bài giảng ngữ pháp và hàng nghìn Video bổ trợ theo Lộ Trình Chuẩn Hóa.

All posts by Thầy Tiến@BaiGiaiDenRoi.com

Cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn

Bài học ngữ pháp : Cách Dùng Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần của các Chuyên …

Read More

Cách nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Bài học ngữ pháp : Cách Nhận Biết Của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần của các …

Read More

Cách Phát Âm -S/ -ES của Động Từ Trong Tiếng Anh

Bài học ngữ pháp : Cách Phát Âm -S/-ES Của Động Từ Trong Tiếng Anh này, là 1 phần của …

Read More

Phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài học ngữ pháp : Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn này, là 1 phần …

Read More

Bị động của thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Bị Động Của Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên Đề …

Read More

Ví dụ về thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Ví Dụ Về Thì Hiện Tại Đơn này, là 1 phần của các Chuyên Đề …

Read More

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

Bài học ngữ pháp : Viết Lại Câu Với Thì Hiện Tại Hoàn Thành này, là 1 phần của các …

Read More

Cách thêm ‘s’ hoặc ‘es’ trong thì hiện tại đơn

Bài học ngữ pháp : Cách Thêm ‘ S ‘ Hoặc ‘ ES ‘ Trong Thì Hiện Tại Đơn này, …

Read More

Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh: Tất Tần Tật Lý Thuyết & 300+ Câu Bài Tập Áp Dụng

Bài học ngữ pháp: Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh & 300+ Bài Tập này, là một phần của …

Read More

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh: Tất Tần Tật Lý Thuyết & 300+ Câu Bài Tập Áp Dụng

Bài Học Ngữ Pháp: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh & 300+ Bài Tập này, là một phần …

Read More